Kalite Güvence Sistemi


MİSYON

Kaliteli eğitim-öğretim faaliyetleriyle tercih edilen, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin üniversite yönetimine etkili bir şekilde katıldıkları; bugünün ihtiyaçları ve geleceğe dair beklentiler doğrultusunda yaygın ön lisans ve lisans programları ile bölgeye özgü alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim programları oluşturarak ülkenin ihtiyaç duyduğu meslek ve bilim insanlarını yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette yeni yöntem ve teknikleri geliştirerek öncü olmak; öğrencilere daha fazla sosyal ve kültürel olanaklar sunmak ve öğretim elemanlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve niteliğinin artırılmasını sağlamak.

VİZYON

Özgür bir akademik ortamda ulusal ve uluslararası programlarla uyumlu, iç ve dış kalite süreçleriyle desteklenen bir yükseköğretim hizmeti sunmak; ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorumluluk sahibi, evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve yararlı bilgi ve teknoloji üretmek.