Stratejik Plan Değerlendirme Raporları

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul Ve Esaslar ile 22 Nisan 2021 tarih ve 31462 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Stratejik Plan Değerlendirme Raporları ayrı bir rapor olarak hazırlanmayacak, stratejik plan izleme ve değerlendirme sonuçlarına idare faaliyet raporlarında yer verilecektir.

2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu