2023-2027 Stratejik Planı Hazırlıkları (Stratejik Planlama Ekibinin Onaylanması)

12 Temmuz 2021, Pazartesi 88

2023-2027 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında  hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve Rektörün onayına sunulacak belgelerin hazırlanması  görevlerini yürütecek olan Stratejik Planlama Ekibi 06.07.2021 tarihinde Strateji Geliştirme Kurulu tarafından onaylanmıştır. İlgili onay metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Stratejik Planlama Ekibi

 

Unvanı/Adı Soyadı

Görevi/Birimi 

1.

Prof. Dr. Murat KİBAR

Rektör Yardımcısı / Kalite Koordinatörü

Başkan

2.

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Üye

3.

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Orman Fakültesi

Üye

4.

Prof. Dr. Halil AKINCI

Mühendislik Fakültesi

Üye

5.

Doç. Dr. Yaşar KOBYA

Artvin Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

6.

Doç. Dr. M. Çağatay KORKMAZ

Eğitim Fakültesi

Üye

7.

Doç. Dr. Orhan ŞİMŞEK

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

8.

Doç. Dr. Cafer Mert YEŞİLKANAT

Eğitim Fakültesi

Üye

9.

Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Üye

10.

Doç. Dr. Derya SARI

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Üye

11.

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN

Orman Fakültesi

Üye

12.

Doç. Dr. Fikret SÖZBİLİR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

13.

Dr. Öğr. Üyesi Bakiye ÇAKIR

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Üye

14.

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR

Eğitim Fakültesi

Üye

15.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

Tıbbı-Aromatik Bitkiler Araş. Mer. Müdürü

Üye

16.

Dr. Öğr. Üyesi Meziyet TAŞÇI

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Üye

17.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ

Borçka Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

18.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet OKAN

İşletme Fakültesi

Üye

19.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN

Fen Edebiyat Fakültesi

Üye

20.

Dr. Öğr. Üyesi İlknur BEKEM KARA

Borçka Meslek Yüksekokulu

Üye

21.

Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTÜRK YAVUZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üye

22.

Dr. Öğr. Üyesi OSMAN YALAP

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üye

23.

Dr. Öğr. Üyesi Hayal AKYILDIRIM BEĞEN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Üye

24.

Araş. Gör. Burak KILIÇ

Orman Fakültesi

Üye

25.

Araş. Gör. Mustafa ACAR

Orman Fakültesi

Üye

26.

Bilal HASANOĞLU

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

27.

Egemen KAYMAZ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üye

28.

Ersin GENÇ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Üye

29.

Yusuf KARATAŞ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üye

30.

Çağlar YAZICI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Üye