2023-2027 Stratejik Planı


Artvin Çoruh Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Plan Hazırlıkları